کشت و صنعت فردوس
سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی


                    

خصوصیات گیاهشناسی

نام علمی: Purunus armeniaca

خانواده: Rosaceae

تعداد کروموزوم پایه n=8

تمام ارقام دیپلویید : 2n

فرمول گلG(1)+A(20)+S(5)+P(5)

منشا جغرافیایی:غرب چین و سیبری

کشورهای تولید کننده:پاکستان- ترکیه- ایران-اسپانیا-ایتالیا-امریکا-نصف تولید جهانی از کشورهای ایران مقام سوم در تولید

نزدیک دریای مدیترانه ای

ارقام عمده ایرانی: قرمز شاهرودی- نصیری-نوری شکرپاره-قیصی  و...

نوع مصرف: تازه خوری-برگه لواشک-کمپوت-مربا-استفاده از بذر

 

نیاز اقلیمی:

آب وهوا: در مناطق سرد و معتدله  و مدیترانه ای تابستان گرم وخشک بدون سرمای دیر رس بهاره

نیاز سرمایی:  250 -900 ساعت

آستانه مقاومت  به سرمای زمستانه:جوانه گل(25- درجه) جوانه رویشی (35- درجه)

خاک: عمیق شنی رسی- زهکش شده حساس به غرقاب

نور پسند

حساس به باد شدید

باردهی: اولین باردهی سال دوم وسوم(باردهی و تولید انبوه سال پنجم وششم )

عمر باردهی  : 40- 30  سال

 

خصوصیات گل:

گلها سفید و در بعضی رقم ها  در مرحله غنچه مایل به صورتی با کاسبرگ قرمز هر چه خنک تر صورتی تر

گل هرمافرودیت( اغلب اتو گام)

زمان گلدهی : اوایل بهار(جوانه گل زودتر از جوانه رویشی)

جوانه گل ساده و دو جوانه گل یک جوانه رویشی را احاطه کرده

 

میوه:

میوه شفت

منحنی رشد سیگمویید مضاعف(مرحله 3 به تنش آبی حساس)

میوه مطلوب : قند بالا و  گوشت سفت

شاخص برداشت:

رنگ گوشت

رنگ زمینه پوست

شکل و اندازه میوه

زمان تبدیل رنگ سبز به کاهی (اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد ماه)

 

عوامل موثر درگرده افشانی:

    طول عمر تخمک: کوتاه است

    پذیرش و آمادگی کلاله: بستگی به باد و رطوبت(گلها 48-12 ساعت پذیرای گرده )

    سرعت جوانه زنی و رشد  لوله گرده در خامه:  بسته  به دما(20-10 درجه)

    سرعت نمو کیسه جنینی:  8-3 هفته

    میزان دما طی دوره گلدهی:  دمای مطلوب 17-5 درجه

    کاربرد ازت اواخر تابستان: چون EPP کوتاه است (4 روز)  استفاده از ازت باعث ایجاد کیسه جنینی پر رشد و افزایش طول عمر تخمک میشود

ریزش:

1)      ریزش گل:  این نوع ریزش بعد از شکوفایی

    ماده عقیمی(دما  پایین) : عدم نیاز سرمایی- آسیب سرمازدگی

    عدم گرده افشانی

2)      در 30-17 روز بعد از گلدهی در اثر ناسازگاری(گامتوفیتی) قبل از  لقاح

3)      جون دراپ

4)      ژنتیکی

5)      ناسازگاری(پس از لقاح) : سقط جنین (کیسه جنینی رشد نکرده)

6)      رقابت
نوع مطلب : کشاورزی، زردآلو، خواص گیاهان، گیاهان دارویی، 
برچسب ها : زردآلو، خواص دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()

                                                   

 گیاهشناسی:

ریشه : بسیار قوی ومنشعب تا اعماق 3 متر وبیشتر نفوذ می كند مناسب كشت دیم

تنه وشاخه : روی تنه بازوها روی بازوها شاخه های یكسا له  مهمیزها   نگهداری می شوند (برای تنظیم باردهی )

گرهها : برجستگیهای روی شاخه ها با فواصل منظم محل تكامل جوانه ها وبرگها

جوانه ها : حاصل از تكامل مریستم كنار برگ

1  -  با جوانه مركب شامل 3 نقطه رویش اولیه ثانویه وثالثیه

2-  جانبی (  تابستانه )  روی شاخه های جدید

برگ : پهنك، دمبرگ ،یك جفت گوشوارك، مهم در شناسائی ارقام پنجه ای 3 یا 5 لبی یا بدون لب با حاشیه دندانه ای

پیچك : منشاء گل آذین

خوشه گل

با سك ( چوب ) حبه ها ( محور گل آذین) گل اذین در هر شاخه گونه های امریكائی تا 5 گل آذین  

گل ها :

1- كاسبرگ  سبز

  2- گلبرگ  سبز ابتدا باز، حین تكامل  از بالا بهم چسبیده وحین شكوفائی از پائین باز می شود

3-  پرچم مقابل گلبرگها           

4-  نوشجای  متناوب با پرچمها

5 - مادگی دو برچه ای  هر برچه دو تخمك  وا‍‍ژگون

گلدهی : 

گل انگیزی در تابستان قبل همزمان با بار شدن گلها

تمایز یابی: تشكیل گل آذین در جوانه های توسعه یافته در طول تابستان قبل اما گلها در بهار تكامل می یابند( از اواسط تابستان به بعد هیچ خوشه ای تمایز نمی یابد )

25  روزپس از ظهور گل آذین بخشهای گل كاملا گسترش می یابند

تحت شرایط خاص بر روی انشعابات فرعی شاخه های تابستانه همان فصل انگیزش و نمو و خوشه دهی اتفاق می افتد .

نوع گل:1- گل كامل  اكثر ارقام

2- گل ماده 2- برخی گونه های آمریكائی گلها ناقص1- گل نر

  فاكتور ها موثر در گلدهی :1- دما 2- نور 3- رطوبت4- عناصر غذائینوع مطلب : گیاهان دارویی، خواص گیاهان، انگور، کشاورزی، 
برچسب ها : انگور،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


                                                               

زوفا:

زوفا گیاهی است خشبی و چند ساله كه منشا آن آسیای صغیر و از در یای خزر تا دریای سیاه و همچنین در مناطق شنی نواحی مدیترانه می باشد. این گیاه چهار زیر گونه دارد كه دو زیر گونه افی سینالیس و كاسنن جزء مهمترین آنها می باشد.

 *نیازهای اكولوژیكی:

مناطق خشك و گرم و نواحی جنوبی تپه ها مناطق مناسب كشت زوفا می باشند. این گیاه به خشكی مقاوم بوده و می توان با در نظر گیری شرایطی این گیاه را بصورت دیم كشت نمود. زوفا به خاك خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر نوع خاك حتی خاكهای شنی و تهی از مواد و عناصر غذایی رشد می كند. ماسه های بسیار نرم و خاكهای اشباع از آب به هیچ وجه برای كشت زوفا مناسب نیستند.این گیاه بیشتر در مناطق بیابانی و در سطوح وسیعی كه مملو از خاكهایی با بافت متوسط كه حاوی تركیبات كلسیم هستند رشد می كند.  phخاك برای زوفا بین 5 تا 7/5 مناسب است.علفهای هرز در رشد و نمو و مقدار مواد موثره زوفا تاثیر منفی بر جای می گذارد. مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاه ضروری است.

*تاریخ و فواصل كاشت :

زوفا را می توان چهار تا پنج سال متوالی در یك قطعه زمین كشت كرد و پس از آن مدت باید با گیاهان مناسب به تناوب كشت شود.پس از برداشت گیاهانی كه با زوفا به تناوب كشت شده اند حتی المقدور باید بقایای آنها را جمع آوری كرد. زمان مناسب جهت كشت دیم زوفا اوایل بهار می باشد . تاخیر در كشت مناسب نیست و سبب كاهش جوانه زنی بذرها می شود. فاصله بین ریفها معمولا بین پنجاه تا هفتاد سانتی متر مناسب است. عمق بذر زوفا در موقع كاشت باید یك تا دو سانتی متر باشد و كشت در اعماق بیشتر مناسب نیست زیرا نه تنها تمام بذرها سبز نمی شوند بلكه سبب عدم یكسانی در جوانه زنی آنها گشته و برداشت مكانیزه را با مشكل مواجه می كنند.

از آنجایی كه كشت در شرایط دیم احتمال جوانه زنی بذوری را كه به طور مستقیم كشت می شوند كاهش می دهد مناست ترین روش، استفاده از خزانه و كاشت نشا ها در زمین اصلی می باشد.كشت زوفا باید بصورت ردیفی بوده و چنانچه در شیب ها كشت شود جهت ردیف ها باید بر خلاف جهت شیب زمین باشد.

در این روش بذرها در فواصل مناسب و در خزانه هوای آزاد كه بستر آن برای كشت آماده شده است كشت می شوند. بذر مورد نیاز برای هر متر مربع خزانه حدود3 تا 5 كیلوگرم در هكتار می باشد .

پس از آبیاری و وجین علف های هرز سطح خزانه،هنگامیكه ریشه هر نشا به اندازه 5 تا 7 سانتیمتر رشد نمود می توان آنها را به زمین اصلی منتقل نمود.  زمان مناسب جهت انتقال نشاها به زمین اصلی اواخر بهار و اوایل تابستان می باشد.

برای انتقال نشاءها در سطوح كوچك كشت می توان دستی عمل نمود در حالیكه در مقیاس وسیع این عمل فقط باید با ماشین انجام گیرد. در طول رویش گیاهان مبارزه با علف های هرز موثر خواهد بود و میزان عملكرد را بالا خواهد برد  .نوع مطلب : زوفا، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : گیاهان دارویی، زوفا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
                                            

آویشن

اختصاص به نواحی غرب مدیترانه داشته و دو گونه از این گیاه مطرح بوده است كه یكی برای مصارف طبی بكارمی رفته كه دارای گلهایی به رنگ سفید و دیگری كه نوع سیاه نامیده می شده است.

آویشن دارای ماده موثره تیمول می باشد و گیاهی است چندساله كه از اواسط اردیبهشت سال دوم گل می هد.  ریشه این گیاه چوبی، مستقیم و محكم است بنابراین می تواند این گیاه را به خوبی درخود نگه دارد. ساقه آن چهارگوش و منشعب می باشد.

 *نیازهای اكولوژیكی :

1-  دما: در طول رویش به هوای گرم نیاز دارد و طاقت سرما ندارد و اگر برف آن را در سه ماه نپوشاند ممكن است خشك شود.

2-  رطوبت : تحمل خشكی را دارد و خشكی دوست به حساب می آید به همین دلیل در زمینهای گود كه سطح آب به سطح زمینها نزدیك باشد كشت نشود به غرقابی بودن زمین حساس است.

3-  خاك : كشت این گیاه درخاك سنگین توصیه نمی شود و خاك سبك با زهكش مناسب كه حاوی تركیبات كلسیم با PH 8-5/4 مناسب است بهترین نوع خاك برای كشت این گیاه می باشد. اگر خاك مرطوب و سنگین باشد در كمیت و كیفیت اسانس تاثیر نامطلوب خواهد داشت. مواد غذایی خاك اگر بیش از حد یا كمترازحد باشد در هر دو حالت مناسب نبوده هم در پیكر رویشی هم اسانس باعث كاهش عملكرد می شود.

4-  نور: با توجه به مدیترانه ای بودن گیاه لازم است طول دوره رشد از نوركافی برخوردار باشد بخصوص در اوایل رشد به سایه بسیارحساس است. پس باید در مناطق آفتابی و یا شیبدار كشت آن در دامنه های جنوبی قابل توصیه می باشد.

5-  ارتفاع : آویشن در كوهستانها تا ارتفاع 2000 متری و حتما گاهی بیشترمی روید.

در ایران گونهT.serpylumn رویش دارد. اما آن گونه كه بسیار در ایران رویش دارد.

Thymus  kotschyamus است كه در آذربایجان به كاكوتی معروف است آویشن شیرازی یا آویشن پهن با نام

علمی Zataria multyflor در فارس بعمل می آید. 
نوع مطلب : آویشن، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : آویشن،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


                                                                          

زیره سبز:

گیاهی کوچک، علفی به ارتفاع 15 تا 50 سانتی متر و دارای ریشه دراز باریک به رنگ سفید و ساقه ای راست و منشعب به تقسیمات دو تایی است منشأ اولیه آن ناحیه علیای مصر و سواحل نیل بوده است ولی امروزه به حالت نیمه وحشی در منطقه وسیعی از مدیترانه ، عربستان ، ایران، و نواحی مختلف می روید و یا در این نواحی پرورش می یابد. برگهای آن متناوب، شفاف، بی کرک، منقسم به بریدگیهای بسیار نازک و ظریف ولی دراز و نخی شکل است. گلهائی کوچک ، سفید یا صورتی رنگ و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد. میوه آن بیضوی کشیده، باریک در دو انتها، بسیار معطر ، به طول 6 میلی متر، به قطر 5/1 میلی متر و پوشیده از تارهای خشن است.بعضی از واریته های این گیاه میوه های عاری از تار دارند. رنگ میوه بر حسب واریته های مختلف گیاه ممکن است زرد تیره یا خرمائی مایل به سبز و یا خاکستری باشد.

* نیاز اکولوژیکی

این گیاه در طول رویش به حرارت مناسب و نور کافی نیاز دارد مقدار اسانس گیاهان که در مناطق گرم با نور فراوان می رویند بیش از مناطق دیگر است. این گیاه در مرحله گل دهی و تشکیل میوه به رطوبت کمتری نیاز دارد. خاکهای با بافت متوسط و خاکهای لوم شنی، خاکهای مناسبی برای تولید زیره سبز هستند. کشت در خاکهای سبک شنی و تهی از مواد و عناصر غذایی مناسب نیست چون این خاکها شرایط را برای ابتلای گیاهان به بیماریهای قارچی آماده می کنند. PH خاک برای کشت زیره سبز 5/4 تا 2/8 مناسب است.

* تاریخ و فواصل كاشت :

کشت زیره سبز توسط بذر و مستقیماً در زمین اصلی صورت می گیرد. مدتی قبل از کاشت زمین را باید آبیاری نمود. بذرها را می توان پس از مخلوط کردن با ماسه نرم به صورت دست پاش در سطح زمین پاشید در بعضی نقاط زیره سبز را به صورت ردیفی کشت می کنند.برای افزایش قوه رویشی بذرها را باید به مدت 24 تا 36 ساعت در آب خیس نمود. پس از کاشت بلافاصله باید زمین را آبیاری کرد. آبیاری نباید شدید باشد تا بذرها شسته شود و در مرکز کرتها متراکم شود.دومین آبیاری باید 8 تا 10 روز پس از اولین آبیاری انجام گیرد. رویش بذرها پس از دومین آبیاری آغاز می شود. چنانچه منطقه کشت از دمای بالایی برخوردار باشد باید 5 تا 6 روز پس از دومین آبیاری مجدداً گیاهان را آبیاری نمود. این آبیاری سبب می شود تا رویش بذرها تکمیل شود گیاهان را باید هر 12 تا 20 روز (بسته به شرایط آب و هوائی) آبیاری کرد.

* برداشت محصول :

محصول معمولاً 100 تا 120 روز پس از کشت آماده برداشت میشود از اردیبهشت تا اوایل خرداد می توان زیره سبز را برداشت نمود. عمل برداشت معمولاً با دست انجام می گیرد. گیاهان را با دست از ریشه بیرون کشیده یا با داس برداشت می کنند. سپس آنها را باید خشک نمود. پس از بوجاری باید بذرها را از سایر اندام ها جدا و با استفاده از جریان هوا آنها را تمیز و بسته بندی کرد.نوع مطلب : زیره سبز، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


                                                                            

رزماری:(اسطوخودوس)

گیاهانی چند ساله و خشبی هستند . ریشه اصلی آنها طویل و چوبی  و انشعابهای متراكم و فراوانی دارد و قادر به جذب رطوبت از اعماق سه تا چهار متری زمین می باشد . ساقه ضخیم و قهوه ای رنگ كه قسمت تحتانی آن انشعابهای فراوان دارد و گیاه متراكم وانبوه به نظر می رسد .برگها به رنگ سبز تیره ، نیزه ای شكل و به طور متقابل روی ساقه قرار میگیرد . برگها پوشیده از كرك و حفره های حاوی اسانس است . گلها به رنگ آبی یا متمایل به بنفش است . رشد اولیه این گیاه بسیار كند است . گیاهان معمولا در سال اول به گل میروند .هوای گرم وخشك سبب تسریع در گلدهی می شود .

* نیازهای اكولوژیك :   

اسطوخودوس و رزماری از گیاهان مناطق خشك و نیمه خشك است . در طول رویش به هوای گرم و رطوبت كم نیاز دارد. اگرچه این گیاه قادر است درجه حرارتهای پایین را تحمل كند ولیكن در فصل بهار به هنگام رویش گیاه و تولید شاخه و برگ به سرما بسیار حساس است و با شروع سرما دچار سرمازدگی شده و خشك میشوند .این گیاه از مرحله تشكیل گل قادر است خشكی را برای مدت طولانی تحمل كند .

اسطوخودوس در  خاكهای سبك و حاوی تركیبات كلسیم و غنی از مواد و عناصر غذایی بهترین عملكرد را دارا می باشد .

*تاریخ و فواصل كاشت :

فصل پاییز ( آذر ) یا اوایل بهار ( نیمه دوم اسفند ) زمان مناسبی برای كشت بذر در خزانه هوای آزاد است .در این صورت فاصله ردیفهای كاشت از یكدیگر 40-35 سانتی متر ( در سطح وسیع خزانه ) و یا 20-15 سانتی متر ( در سطح كوچك خزانه ) مناسب است . عمق بذر برای كشت پاییزه 1-5/0 و برای كشت بهاره 5/1-1 سانتی متر و برای هر هكتار 9-7 كیلو گرم بذر لازم است .

اواخر شهریور تا اوایل مهر و اوایل بهار سال بعد زمانهای مناسب برای انتقال نشاء به زمین اصلی است . به طور كلی نشاء ها در ردیفهایی به فاصله 100 سانتی متر و فاصله دو بوته در هر متر طولی 100-80 سانتی متر در زمین اصلی كشت می شوند .

* برداشت محصول :

گلهای اسطوخودوس  فرانسوی از اواخر بهار پدیدار می شوند .هنگام برداشت ساقه گلدهنده را باید از مكان مناسبی( از حد فاصل بین ساقه برگدار و قسمت گلدهنده ) قطع كرد .

(دستورالعمل  كشت رزماری نیز به همین صورت می باشد .)نوع مطلب : رزماری، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : رزماری،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


مریم گلی:

مریم گلی گیاهی است چند ساله كه منشا آن نواحی شمالی مدیترانه  گزارش شده است . ریشه مریم گلی كم و بیش ضخیم است  و به طور مستقیم در خاك فرو می رود . ریشه انشعابهای فراوانی دارد. در این گیاه ساقه مستقیم و ارتفاع آن بین 80-50 سانتی متر است . ساقه های جوان به رنگ سبز تیره و پوشیده از كركهای انبوه و خاكستری رنگ می باشند . برگها بلند و نیزه ای شكل و برگهای پایینی دمبرگ بلند و برگهای قسمت فوقانی دمبرگ كوتاه دارند .سطح فوقانی و تحتانی برگها پوشیده از كركها ی ظریفی    می باشد .گلها به رنگ متمایل به بنفش ، آبی ، صورتی یا گاهی سفید و به صورت مجتمع در قسمت فوقانی ساقه ها ، روی چرخه های مخصوصی مشاهده می شوند .روی هر چرخه 8-5 گل وجود دارد . گونه ماژور این گیاه به نام officinalis  مشهور است .

مریم گلی 7-5 سال عمر میكند . رشد گیاه درسال اول كند است و گلدهی تا اوایل تابستان ( تیر مرداد ) همچنان ادامه می یابد .

* نیازهای اكولوژیك :

  این گیاه در طول رویش به هوای گرم و خشك نیاز دارد ( مقاومت این گیاه به گرما زیاد است .) این گیاه در فصل زمستان در دمای پایین تر از 15- درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی و طی 6-5 روز خشك می شوند . این گیاه برای رویش به خاك خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر نوع خاكی به خوبی رشد می كند . هوای گرم وخاكهای با بافت متوسط ( خاك شنی رسی ) كه حاوی تركیبات كلسیم باشند برای كشت این گیاه مناسب و خاكهای شنی بسیار نرم ( ماسه بادی) و فقیر از مواد غذایی ، زمین های گود و مناطق سرد با رطوبت فراوان از عوامل محدود كننده رشد این گیاه است .نوع مطلب : مریم گلی، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : مریم گلی، گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 12 خرداد 1392
                                

نام علمی:stevia rebaudiana bortoni

راسته: asteraceae

مناطق مناسب کشت استویا در ایران:

با توجه به اینکه این گیاه بومی پاراگوئه است ، اقلیم و شرایط آب و هوایی این گیاه شبیه مناطق شمالی ایران می باشد.البته کشت این گیاه در مناطق دیگر غیر از شمال کشور حتما باید در شرایط گلخانه ای امکان پذیر می باشد.

کاشت استویا در ایران به صورت آزمایشی از 5 سال پیش آغاز گردیده است.

هدف کاشت:

هدف از کاشت استویا تولید منابع شیرین کننده جدید و حل مشکل تک محصولی بودن کشاورزی خصوصا در استانهای شمالی و استفاده بهینه و اقتصادی از اراضی با مساحت کم می باشد.

استانهای پیش رو در این زمینه گیلان و اصفهان می باشند.

 روش تکثیر:

گلهای این گیاه اغلب دارای خودناسازگاری بوده و بذر تولید نمی کند و در صورت تولید بذر هم درصد جوانه زنی پایینی دارد. همچنین تکثیر از طریق بذر باعث تنوع ژنتیکی در گیاه شده از جمله در میزان شیرینی برگها تاثیر گذار می باشد. بنابراین کشت بافت تنها  راه جایگزین برای تکثیر سریع و انبوه گیاه معرفی شده است. بااین حال میزان قند موجود در گیاه تابع شرایط کشت و برداشت است که از جمله می توان به منطقه کشت، میزان آب مصرفی، نوع آبیاری، نوع و تراکم کاشت،سیستم برداشت و خشک کردن آن دارد.نوع مطلب : استویا، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : استویا، گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392


                         

تیره :Labiatae

نام انگلیسی: peppermint

نام لاتین: Mentha piperata

نام عربی : نعناع ،  لمام

انواع نعناع :

نعناع چمنی :Prunella  vulgaris ، نعناع سبز : Mentha spicata ، نعناع صحرایی : Mentha  piperita 

گونه    Mentha piperita که گیاهی هیبرید است، نتیجه تلفیق بین دو گونه Mentha aquatica و گونه Mentha viridis است.

مقدمه:

نعنا یا نعناع گیاهی است از تیره دو لپه ای های پیوسته گلبرگ که سردسته تیره نعناعیان می باشد. جز سبزی های خوراکی است. از محل گره های ساقه، ریشه هایی خارج می شوند که ساقه جدید را درست می کنند. بنابراین اگر شما فقط یک ساقه نعناع در باغچه خود بکارید، به زودی تمام باغچه شما پر از نعناع می شود. به همین دلیل در فارسی به آن هزارپا می گویند.

نعناع در تمدن های باستان، برای افزایش نشاط ذهن و فکر به دلیل بوی مطلوب آن به کار میرفت و درحقیقت کلمه  MINTبه معنی نعناع از اسم لاتین MENTE به معنی فکر است و در بین گیاهان، سمبل نیروبخش جاودانی است.

نعنایی که به عنوان سبزی خوردن مصرف می کنیم، با نعنایی که به صورت خودرو در کوه می روید متفاوت است. البته از نظر شکل ظاهری، بو، طعم و مزه تقریباً شبیه به هم هستند، ولی از نظر اثرات درمانی، نعنای کوهی قوی ترو مؤثرتر است.

نعناع از قدیم‌الایام به عنوان یگ گیاه معطر و اشتها آور و برای ناراحتی‌های دستگاه گوارش بکار رفته است. بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته‌های خود یاد کرده است. در قرون وسطی از نعناع در معالجه بیماریها و برای التیام زخمها و درمان درد گزیدگی زنبور و سگ هار استفاده می‌شد.

 نعناع تمام اسانس‌ها و خواص پونه را دارد؛ ولی برگ‌های نعناع کرک کم‌تر و بریدگی‌های کنار برگ‌های آن بیش‌تر از پونه و اسانس آن نیز ملایم‌تر است.

خصوصیات گیاهشناسی:

گیاهی است علفی ، پایا و دارای ساقه هائی بر دو نوع خزنده و ایستاده که از نوع اول آن در محل گره ها، دسته ای از ریشه های نابجا به درون زمین نفوذ کرده از سمت مقابل آن، یک شاخه قائم و برگ دار و کوچک خارج می شود.

ساقه ایستاده این گیاه چهار گوش وبه دلیل داشتن آنتوسیانین به رنگ قرمز مایل به بنفش یا مایل به ارغوانی است و در محل هر یک از گره های آن، دو برگ متقابل دیده می شود.

 برگهای آن متقابل ، بیضوی،نوک تیز، دندانه دار، کمی پوشیده از کرک به درازای 4 تا 7 سانتی متر و به عرض 2 تا 3 سانتی متر است ابعاد مذکور در شاخه های گلدار نیز همیشه کمتر از شاخه های عقیم می باشد.

گلهای آن در ماههای مرداد و شهریور ظاهر می گردند، رنگ گلی روشن یا کم و بیش ارغوانی مایل به بنفش دارند و به تعداد زیاد نیز در مجاورت یکدیگر به نحوی مجتمع می شوند که مجموعاً در قسمت انتهایی ساقه ها‏، به صورت سنبله هائی با شکل ظاهری بیضوی نوک تیز جلوه می کنند.

میوه آن کپسولی شکل کوچک است .


خواص درمانی :                                                              

نعناع از نظر طب قدیم ایران نسبتا گرم است. از نعناع اسانس، روغن و تنتور تهیه می كنند كه مصارف طبی مختلفی دارد.

   ضد تشنج و ضد سرفه است.

نعناع مسكن،‌ آرام بخش است.

برای بی خوابی، كم خوابی و ناراحتی های شبانه یك داروی موثر است.

نعناع برای درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا مفید می باشد.

نعناع ناراحتی های عصبی را برطرف می كند.

برای تسكین درد دندان، نعناع را در دهان گذاشته و بجوید.

آشامیدن دم کرده نعناع و یا عصاره نعناع خونریزی سینه را قطع می كند.

برای از بین بردن سكسكه و دل به هم خوردگی و استفراغ، نعنا را با انار ترش بخورید.

تسکین آرتروز

نعناع معرق است، بنابراین تب را پایین می آورد.

استفاده های غذایی :

اسانس نعناع در صنایع غذایی ( شربت ،عرق نعناع و... ) ، بهداشتی (خمیر دندان ، نخ دندان،آبشویه دهان) و آرایشی ، شیرینی پزی ، نوشابه سازی و تولید ادویه مورد استفاده قرار می گیرد . نعناع فلفلی به دلیل خواص چاشنی با دیگر گیاهانی که برای تولید چای استفاده می شوند در ارتباط است . از اسانس نعناع فلفلی برای تهیه آب های معطر استفاده می شود . در اهواز کنار بسته های خرما شاخه ای از نعناع قرار می دهند که از کرم زدگی آن جلوگیری نماید . اسانس نعناع را در شیرینی پزی جهت ساخت و تهیه قرص نعناع به کار می برند که بسیار مطبوع است .

استفاده دارویی:

استفاده های دارویی در حال حاضر در ایران از اسانس نعناع در ساخت داروهای گیاهی زیر که در کشور ایران به ثبت رسیده است ، استفاده می شود . برای مثال قرص مکیدنی آلتادین (موارد مصرف : التهاب های مخاط گلو و دهان ) ، قرص های روکش دار آلیکوم ( موارد مصرف : پایین آورنده فشار و چربی خون ، ضد تصلب شرایین ، ضد نفخ ، اشتها آور ) ، قرص درگلیس ( موارد مصرف : درمان زخم معده و زخم اثنی عشر ، گاستریت و نفخ معده ) ، پودر کارامین ( موارد مصرف : اختلالهای هضم همراه نفخ ) ، شربت کاراوی میکسچر( موارد مصرف : دل درد نوزادان و اختلالات گوارشی در کودکان ) ، قرص مکیدنی ماسومنت ( موارد مصرف : التهاب گلو در سرماخوردگیها و سرفه ) ، قرص جویدنی مانت (موارد مصرف : اسپاسمهای دستگاه گوارش و به عنوان خوشبو کننده دهان( ، ژل منتاژل ( موارد مصرف : قارچ کچلی لای انگشتان پا و کشاله ران ، ضد خارش و سوزش ، گزیدگیها و سوختگیهای سطحی ).

موارد احتیاط:

 اسانس نعناع را نباید به مقدار زیاد به كودكان و نوزادان خوراند، زیرا روی حركات تنفسی  و قلب اثر می گذارد و ممكن است خطرناك باشد.

 اگر اسانس نعناع به مقدار زیاد مصرف شود، فشار خون را بالا برده و موجب حالت تهوع، استفراغ و درد معده می شود و حركات دودی معده را از بین می برد.

 نعناع با تمام فوایدی که دارد، اگر زیاد مصرف شود سیستم گوارشی را تحریك می كند.

 لذا اگر شما روزی دو تا سه فنجان دم کرده نعنا می نوشید، بهتر است بعد از دو هفته نوشیدن، چند روزی مصرف آن را قطع كرده و دوباره شروع كنید.نوع مطلب : نعناع، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : گیاهان دارویی، نعناع،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


     

مشخصات گیاه شناسی

Juglandaceae

Juglans 

     nigra-regia-hindsii

نحوه تشکیل گل:

نر بصورت جانبی روی شاخه یکساله

ماده انتهایی روی شاخه سال جاری)بعضی جانبی)

حالتهای تشکیل گل ماده:

     (Termenal)حالت انتهایی%65

         (Intermedeate)      حالت حد واسط

    (lateral)حالت جانبی%19

     حالت حد واسط

علل دگر گرد افشانی:

الف:دیکوگامی

    پروتواندری(بیشتر ارقام)

      پروتوژنی(چیکو- میلان-سی میت)

     ب:ناسازگاری

در گردو ناسازگاری گزارش نشده است

همو گام(Rondo)

علل دیکو گامی:

     سن درخت:جوان بیشتر

    آب وهوا

 دما

    ساحل

     دره های سرد


 

 

عامل گرد افشانی:

     باد

خصوصیات رقم گرده زا:

     همپوشانی: مناسب

     نسبت1:8

    80M فاصله برای گردافشانی مطلوب

     مسیرکاشت :رو به بادویک ردیف در باغ

گرد افشانی مصنوعی:

     گرد افشانی با دانه های جمع اوری شده در کیسه های پارچه ای

    جمع آوری دانه گرده وپخش مستقیم

    پیوند شاخه گرده زا روی رقم اصلی

µ    زمان مناسب:رشد کافی دانه گرده

تشکیل میوه:

قسمت داخلی تخمدان و تیغه                           packing tissue

جنین meat

پوشش خارجی تخمک pillicle

قسمت بیرونی تخمدان shell

کاسبرگ husk

پیشنهادات:

     کشت دو رقم پرتاندر:نامناسب

   کشت یک رقم پرتاندرو یک رقم پرتوژن:مفیدنوع مطلب : گردو، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : گردو، خواص، گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


         اسم علمی:  fragaria ananssa

         اسم انگلیسی: strawberry

         خانواده: رزاسه  Rosaceae

         خاستگاه:

         دنیای قدیم :کشت توت فرنگی جنگلی با میوه های کوچک fragaria vesca

         دنیای جدید: تلاقی واریته هایی از آمریکای شمالی و جنوبی fragaria ananassa

         با طعم و مزه خوب   x  fragaria virginia fragaria chiloensis


با سایز و اندازه بزرگ   fragaria ananassa

  گیاه شناسی :

گیاه علفی بدون ساقه ، تا حدودی خزنده و چند سال هبعضی کولتیوارها همیشه سبز و برخی خزاندار،بعضی کولتیواتورها همیشه سبز و برخی خزاندار

گلهای سفید10-5 کاسبرگ سبز، 5 گلبرگ تخم مرغی،500-50 مادگی روی نهنج مخروطی شکل و 30-25 پرچم زرد حول سه حلقه

میوه نهنج آبدار شده (میوه کاذب ) برچه ها میوه های خشک و نا شکوفا که فندقه (Ashene)نامیده می شود

هر فندقه شامل یک تخمدان است و در واقع یک میوه تک بذره است که اطراف یک نهنج قرار می گیرند

گل:

خوشه گل متشکل از یک سری قسمت های دو انشعابی بوده که در هر محل انشعاب یک گل میوه میدهد

اولین گل --------------------- گل اولی

دو گل بعدی -------------------  گلهای دومی

چهار گل بعدی -----------------  گل های سومی

هشت گل بعدی ----------------  گلهای چهارمی

  شانزده گل بعدی -------------------  گل پنجمی

پروسه گلد

جنسیت گل ها:

از نظر ژنتیکی

  1)  انواع کاملاً ماده (هتروزیگوت ) ---------   در انواع وحشی

2)  انواع کما بیش نر-هرما فرودیت (هموزیگوت ) --------  حاصل از اصلاح

یک واریته خوب باید هم پرچم های خوب نمو یافته و هم مادگی کاملاً بارور داشته باشد .

عقیمی مادگی :

 تقریباً در همه گل آذین ها یک چند گل آخر گل آذین عقیم می شوند . این وضع در نشاهای تلا قی یافته مرتباً رخ میدهد .

میوه:

اولین میوه حاصل از گل اول  بزرگترین میوه است وگلهای طرفین که کوچکترند،مادگی کوچکتری داشته و در نتیجه  میوه ها به تدریج کوچکتر می شوند .

میوه رسیده 2-1 اینچ طول دارد و به رنگ قرمزروشن تا قرمز تیره و به شکل یک میوه مجتمع تخم مرغی شکل می باشد . 
نوع مطلب : توت فرنگی، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : توت فرنگی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()

پاسخ به چهار سوال اصلی مهم و اساسی:  

1-    چه گیاه دارویی باید کشت گردد.یعنی از بین 85  گونه گیاه دارویی کدام یک توجیه اقتصادی دارد.(مانند به لیمو)

2-    چه منطقه ای مناسبترین مکان جهت کشت گیاهان دارویی می باشد.

3-    چه روشی جهت تکثیر ، تولید و آماده سازی گیاهان دارویی بکار گرفته می شود.

4-    چه کسی متقاضی خرید و بهره برداری از گیاه دارویی است.

در حالت کلی عمر مفید نگهداری گیاهان دارویی به صورت فله در شرایط مناسب تا دو سال می باشد.

عوامل موثر و کلیدی در زمینه تصمیم گیری اولیه جهت کشت گیاهان دارویی:

1-    شناخت دقیق جنس و گونه گیاه دارویی مورد نظر کاشت یعنی بذر یا قلمه گیاه مد نظر جهت کاشت به جهت اطمینان از جنس و گونه مورد نظر حتما باید از مراکز معتبر و با تضمین باشد . به عنوان مثال  در خانواده نعنائیان تعداد 8 گونه وجود دارد که شناخت هر یک از این گونه ها به صورت عادی مشکل می باشد و احتمال خطا در صورت عدم شناخت از رقم مورد نظر کاشت زیاد می باشد بطوریکه در مواردی به جای نعناع فلفلی به عنوان گیاه دارویی پونه  یا کاکوتی و نعناع معمولی به صورت اشتباهی و عدم شناخت کشت گردیده است.

2-    انتخاب منطقه مورد کاشت

3-    مشخصات اکولوژیکی منطقه

4-    قابلیت خاک و آب

5-    مساحت و تنوع بازار فروش

در ارتباط با کشت گیاهان دارویی رعایت دو نکته بسیار مهم می باشد:

1-    به دلیل اینکه برداشت در اکثر گیاهان دارویی به صورت دستی می باشد به کشت گیاهان دارویی اقدام گردد که از سرشاخه و برگ و گل گیاه به عنوان محصول تولیدی استفاده می گردد که دلیل اصلی آن کاهش هزینه برداشت در این نوع از گیاهان دارویی می باشد.

2-    سعی گردد  گیاهان پایدار و چند ساله کشت شود مانند به لیمو و نعناع فلفلی به دلیل اینکه با یک نوبت هزینه جهت کاشت این نوع گیاهان در طی چند سال می توان از این گیاهان بهره برداری اقتصادی نمود و دارا ی ارزش افزوده نیز می باشند.

انواع روش تکثیر:

1-    تکثیر جنسی(کشت بذر)

2-    تکثیر غیر جنسی (قلمه)

عموما گیاهان دارویی از طریق غیر مستقیم  کشت می گردند.

 عوامل اصلی در تولید بذر و جوانه زنی:

رطوبت ، دما ، اکسیژن ، دی اکسید کربن ، نور

 عوامل موثر در جوانه زنی بذر در محیط کنترل شده:

1-    شستشوی بذر

2-     ضدعفونی بذر

3-    استفاده از آب ولرم و با حرارت تا 60 درجه

بستر ریشه زایی بذر:

1-    ماسه شسته شده، 3 برابر

2-    شن شسته شده 6/،0 2 برابر

3-    پرلیت، 1 برابر

 برای کاشت گیاهان دارویی صفر بیولوژیک و درجه حرارت منیمم و ماکزیمم را باید بدانیم . اکثر گیاهان دارویی در رده کربن 3 می باشند.

اقدامات اولیه جهت کاشت بذر در بستر بذر:

1-    رعایت زمان مناسب کشت (اوایل زمستان یا اواخر بهار)

2-    استفاده از قارچ کشها جهت ضد عفونی بستر بذر که مناسبترین قارچ کشها کاربوکسین تیرام یا ویتا واکس و ردومیل می باشد.

 تکثیر غیر جنسی:

استفاده از ریزوم ، غده ، قلمه ، خوابانیدن ، تقسیم بوته

انواع قلمه:

1-    قلمه برگ مثل بگونیا و بنفشه افریقایی

2-    قلمه ساقه

الف) قلمه علفی مثل آویشن و هوفاریقون

ب‌)  قلمه چوبی نرم مثل لاواند(اسطوخودوس) و رزماری

ت‌)  قلمه نیمه خشبی مثل به لیمو (مناسبترین محل جهت قلمه به لیمو از محل پوست ساقه سبز متمایل به قهوه ای و با قطر 5/0 تا 1 سانتیمتر و ارتفاع قلمه 20-18 سانتیمترمی باشد.

ث‌)  قلمه خشبی مثل گل رز و گل محمدی

در قلمه چوبی نرم و نیمه خشبی ترجیحا به اندازه یک خودکار بیک و قلمه 3 الی4 برگه باشد .

3-    قلمه ریشه

  الف)ریزوم مثل نعناع فلفلی (ریزوم را به صورت قلمه تکه تکه کرده و به صورت قلمه در زمین مانند بذر کشت می گردد)

ب) خوابانیدن مثل گل ساعتی

ت)تقسیم بوته مثل نعناع فلفی رو ملیس

مناسبترین کاشت قلمه نصف ارتفاع قلمه و یک مقدار کمتر

 آزمایشات اولیه خاک زراعی منطقه مورد کاشت:

1-    آنالیز بافت خاک ، میزان شوری ، عناصر غذایی خاک ، میزان اسیدیته

سه نوع بافت خاک رسی و لومی و شنی وجود دارد.

اندازه ذرات رس002/0میلیمتر ، سیلت یا لوم 002/0تا06/0 میلیمتر و ماسه 06/0تا 2 میلیمتر می باشد.

2-    اسیدیته خاک:

Ph کمتر از 6/6 خاک اسیدی

Ph  حدود 6/6 تا 4/7 خاک خنثی و مناسبترین خاک جهت کشت محصولات می باشد.

Ph بیش از 4/7 خاک قلیایی

استفاده از کودهای بیولوژیک مانند کود بیوسولفور باعث کاهش ph خاک و باعث جذب عناصر اصلی  می گردد.

 3-ec خاک :

1-      ec کمتر از یک بسیار مناسب جهت گیاهان دارویی کاشت می باشد.

2-      ec بین 1 تا 5/1 مناسب جهت کشت گیاهان دارویی می باشد.

3-      ec بین 5/1 تا2 نسبتا مناسب جهت کاشت گیاهان دارویی می باشد.

4-      ec بین 2 تا5/3 ضعیف جهت کشت گیاهان دارویی می باشد.

5-      ec بالاتر از 5/3 نامناسب جهت کشت گیاهان دارویی می باشد.

(نعناع فلفلی به شوری خاک مقاوم است)نوع مطلب : گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، 
برچسب ها : گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
گیاهان دارویی:

گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمان گیاهی و بطور کلی فرآورده های طبیعی به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است.

علت: اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شیمیایی و آلودگیهای محیط زیست بوده است.

سودآوری های کلان اقتصادی و توجه روزافزون به تجارت جهانی گیاهان دارویی فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی را به استفاده مطلوب و منطقی و بهینه از این منابع که به لحاظ فناوری بسیار کم هزینه تر و ساده تر به خصوص در بخش صنایع تبدیلی بسیار کم هزینه تر و ساده تر از صنایع دارویی شیمیایی می باشد روی آورده اند.

ایران دارای متنوع ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی دنیا را دارد که در این میان گیاهان دارویی جزء مهمترین آنها می باشد. مواد موثره اکثر داروهای شیمیایی از پایه گیاهان دارویی می باشد(مانند آمپول هیوسین ضد درد از گیاه بنگ دانه          ( بذر البنج). ریشه شیرین بیان برای درد معده و علف چای به عنوان پر مصرف ترین گیاه در دنیا برای ضد افسردگی استفاده می شود. مرتبه ایران در زمینه تولید گیاهان دارویی در سالهای 84-65 همواره در میان 10کشور نخست و ارزش صادرات این محصولات جزء 5 کشور دنیا بوده است ولی کلا بیش از 2% از تجارت جهانی این گیاهان سهم ایران     می باشد. فروش گیاهان دارویی فعلا به صورت فله به خارج از کشور انجام می شود. کشور ما به جای تاسیس کارخانه گیاهان دارویی از واردات فرآورده های آنها استفاده می کند.

تجارت گیاهان دارویی در دنیا 100 میلیارد دلار و سهم ایران 36 میلیون دلار می باشد.در سال 1387 حدودا 74 میلیون دلار بوده است. دفتر مطالعات زیر بنایی گیاهان دارویی با اشاره به آثار مخرب و جانبی داروهای شیمیایی و آلودگی زیست محیطی و گرایش عمومی جامعه به ویژه در سالهای اخیر به استفاده از گیاهان دارویی روندی صعودی داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس می گوید کشور ما بیشتر در زمینه تولید عرقیات گیاهی فعالیت دارد.ولی در دهه گذشته در تولید حدود 170 نوع داروی گیاهی سرمایه گذاری کرده است که تماما در بازار داخلی فروخته می شود.صادرات گیاهان دارویی به میزان 17581 تن به ارزش 74 میلیون دلار بر اساس گزارش دفتر مطالعات وزارت کشاورزی بوده است. در صورت وجود متولی خاص و هماهنگی بین دستگاههای مسئول به خصوص نظارت مرکز پژوهشهای استاندارد در مورد کنترل کمی و کیفی داروهای گیاهی و استفاده مدرن در فناوری داروهای گیاهی و آموزش زارعین در جهت استفاده از اصول صحیح کشت و بهره برداری و خشک کردن و سیستم بسته بندی ،انبار داری و نگهداری و اطلاع رسانی صحیح و ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق تولید گیاهان دارویی ، باعث پیشرفت هرچه بیشتر در این زمینه می باشد. ارزش دارویی ،تقاضای بازار و سطح فراوری از مهمترین شاخص های سنجش اقتصادی یک گیاه است. بر اساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی هم اکنون حدود 100 میلیارد دلار است . در سال 2050 میلادی به رقم 5 تریلیون دلار خواهد رسید. اکنون فقط 90-60 میلیون دلار از تجارت جهانی گیاهان دارویی اختصاص به ایران دارد. در که بیشتر آن مربوط به زعفران می باشد.

  مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران:

زعفران، زیره سیاه، آویشن، بادرنجبویه، انیون، بابونه، اسفرزه، بو مادران، گل ختمی، زوفا، مریم گلی، کتیرا،         شیرین بیان، مورد، برگ کنار، سقز، علف گاوزبان، آنغوزه، گل ساعتی، باریجه، موسیر، گزعلفی،

کشورهای خریدار گیاهان دارویی ایران:

آلمان، امریکا، انگلستان، فرانسه، مجارستان، پاکستان، هند، چین، ترکیه، بحرین،کویت، قطر، کانادا، سوئیس، سوئد، لبنان، ایتالیا،امارات

ارزش دلاری گیاهان دارویی:

1-    زعفران حدودا 66 میلیون دلار (سهم 25% از تجارت جهانی مقام نخست صادرات) امارات 49%، اسپانیا30%، ایتالیا8/4%، فرانسه5/3%، سوئد39/2%، سوئیس14/2%،و دیگر کشورها17/8%

2-    رازیانه این محصول با ارزش تجاری 138 هزار دلار حدود6/0% تجارت جهانی را شامل می شود در این سال مقام 15 تجارت جهانی را کسب کرد .پاکستان 70% و امارات عربی 30% دو کشور عمده وارد کننده رازیانه ایران هستند.

3-    گشنیز با ارزش 000/129/2 دلاری با سهم 4/4% از تجارت جهانی کشورهای عمده وارد کننده شامل پاکستان،اماراتف قطر،اوکراین، ترکیه و انگلیس می باشد.

4-    زیره سبز با ارزش 343 هزار دلار و سهم 11% معاملات بین المللی در ردیف 36 تجارت جهانی کشورهای وارد کننده عمده چین و انگلستان می باشد.

5-    آویشن با ارزش صادراتی 187 هزار دلار در سال 2004  در رده 24 و کشورهای عمده وارد کننده امارات     می باشد.

6-    آنغوزه تلخ حدودا 650-360 هزار دلار و عمده کشورهای وارد کننده امارات،کویت، اوکراین، رومانی، هند، آلمان و فرانسه می باشد.

7-    باریچه با ارزش 350 هزار دلار  و کشورهای وارد کننده شامل فرانسه، امارات و آلمان می باشد.

8-    کتیرا مفتولی با ارزش 300 هزار دلار و عمده کشورهای وارد کننده شامل فرانسه، امارات، آلمان، انگلستان و هند می باشد.

9-    کتیرا خرمنی با ارزش 101 هزار دلار

10- سقز با ارزش 100 هزار دلار و عمده کشورهای وارد کننده شامل امارات، اتحادیه اروپا، عربستان، کویت، اردن، تونس و بلغارستان می باشد.

11- شیرین بیان با ارزش 115 میلیون دلار  و عمده کشورهای وارد کننده امارات، اتحادیه اروپا و هندوستان      می باشد.

مهمترین خریداران گیاهان دارویی ایران کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، انگلستان، فرانسه، اروپای شرقی و امریکا و درآسیا هندوستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

واردات و ارزش دلاری گیاهان دارویی به ایران در سال 2004:

گونه سرخ ولیک،سرخارگل، گل مغربی ، سریش، اسانس نعناع، صمغ عربی از کشورهای هند، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان

ارزش واردات گیاهان دارویی در سال 1386 حدودا 85 میلیون دلار که بیشتر مربوط به واردات اسانسها       می باشد. اسانسهای وارداتی سنتزی بیشتر در صنایع آرایشی و بهداشتی و صنعتی استفاده دارد.

 نوع مطلب : کشاورزی، گیاهان دارویی، خواص گیاهان، 
برچسب ها : گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


                                                       

انگور به همراه انجیر ، زیتون ، خرما از قدیمی ترین گیاهان باغبانی هستند .

دو نظریه:

 1- حتی پیش از غلات مورد تغذیه ای بودهاند.

2- قدمت 7-6 هزار سال

كشت و كا ر در ایران حداقل 2000 سال قبل از میلاد متداول بوده است.

منشاء : ناحیه ای بین دریای سیاه و دریای خزر

ارمنستان اولین مكان كشت و گسترش بطرف دریای مدیترانه سپس شرق اروپا و اطراف رودخانه راین در فرانسه و...

خواص: منبع عمده مواد آنتی اكسیدانی مثل فلاو نوید ( محافظت كننده قلب و عروق )

گیاه شناسی

ریشه : بسیار قوی ومنشعب تا اعماق 3 متر وبیشتر نفوذ می كند مناسب كشت دیم

تنه وشاخه : روی تنه بازوها روی بازوها شاخه های یكسا له مهمیزها نگهداری می شوند (برای تنظیم باردهی )

گرهها : برجستگیهای روی شاخه ها با فواصل منظم محل تكامل جوانه ها وبرگها

جوانه ها : حاصل از تكامل مریستم كنار برگ : 1-  با جوانه مركب شامل 3 نقطه رویش اولیه ثانویه وثالثیه

2-  جانبی (  تابستانه )  روی شاخه های جدید

برگ : پهنك، دمبرگ ،یك جفت گوشوارك، مهم در شناسائی ارقام پنجه ای 3 یا 5 لبی یا بدون لب با حاشیه دندانه ای

پیچك : منشاء گل آذین

: (Cluster)خوشه گل

با سك ( چوب ) حبه ها ( محور گل آذین ) گل اذین در هر شاخه گونه های امریكائی تا 5 گل آذین  

گل ها :

كاسبرگ  سبز

. ‍Colyptra(cap -corolla)  گلبرگ  سبز ابتدا باز، حین تكامل  از بالا بهم چسبیده وحین شكوفائی از پائین باز می شود

پرچم مقابل گلبرگها           

نوشجای  متناوب با پرچمها

مادگی دو برچه ای  هر برچه دو تخمك  وا‍‍زگون

نوع مطلب : گیاهان دارویی، خواص گیاهان، انگور، کشاورزی، 
برچسب ها : باغبانی، انگور،
لینک های مرتبط :
نظرات ()بر حسب میزان اسید اروسیک High Erusic Acid Rape به دو گروه عمده تقسیم مى‌شوند:

دسته اول که با علامت اختصارى 'Low Erusic Acid Rape- ' LEAR مشخص مى‌شوند، داراى مقادیر زیادى اسید اروسیک بوده و مصرف خوراکى ندارند. در سال ۱۹۷۴ روغن‌هائى که کمتر از ۵ درصد اسید اروسیک داشتند تحت عنوان 'Lear ' نام گذارى شدند. بعدها محققین کانادائى نام کانولا را براى ارقام اصلاح شده کلزا انتخاب نمودند.

علاوه بر ماده مضر فوق، یک ماده مضر دیگر در کنجاله و علوفه کلزا وجود دارد که تحت عنوان 'گلوکز اینولات' Glocosinolate شناخته مى‌شود. گلوکز اینولات‌ها گروهى از مواد شیمیائى هستند که در برخى از گیاهان وجود داشته وباعث طعم تند و بوى گزنده اندام‌هاى آنها مى‌شوند. در ارقام جدید کلزا مشکل گلوکز اینولات نیز حل شده است و میزان این ماده مضر بسیار کاهش یافته است. فیبر نیز از دیگر موادى است که باعث اُفت کیفیت کنجاله مى‌گردد و در آخرین کارهاى اصلاحی، ارقامى معرفى شده‌اند که مقدار فیبر آنها نیز بسیار کاهش یافته است. بدین‌ترتیب تداوم اصلاح کلزا درمسیر کاهش این مواد قرار گرفت و ترتیب تکامل اصلاح در این گیاه روغنى به قرار زیر بوده است:

- ارقام صفر (۰) : در این ارقام میزان اسید اروسیک به‌حد بسیار اندکى تقلیل یافته است.

- ارقام دو صفر (۰۰) : در این ارقام علاوه بر اسید اروسیک، میزان گلوکز اینولات نیز بسیار کاهش یافته است.

- ارقام سه صفر (۰۰۰) : این ارقام هر ۳ ماده نامطلوب را در کمترین مقدار خود دارا مى‌باشند، یعنى اسید اروسیک، گلوکز اینولات و فیبر به‌حداقل رسیده‌اند.نوع مطلب : گیاهان دارویی، خواص گیاهان، کشاورزی، کلزا، 
برچسب ها : خواص خوراکیها،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 2 )    1   2   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتقالب میهن بلاگ تقویم جلالی


ابزار مذهبی وبلاگ
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic